Skip to content

Standard i Vanstanard

STANDARD

U nastavku se nalazi spisak proizvoda kompanije SUNCE koji su podeljeni na standard-vanstandard. Vanstandardni nalozi se u KLAES-u obeležavaju kao N3V… Njihova obrada se radi uz obaveznu konsultaciju sa imenovanim tehničkim licima i sagledava se mogućnosti SUNCA da se odgovori svim elementima zahteva kupca i na osnovu toga radi posebna kalkulacija cena, koju mora da odobri Rukovodilac Backoffice i B2B/B2C Rukovodilac.